Βάσεις

   2ο Πεδίο            
ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΜ 2018 18-17 2017
225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   13892 -328 14220
227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   12472 -772 13244
353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3   10805 -1041 11846
1239 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4        
752 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   10946 -744 11690
673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   14273 2412 11861
694 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   12940 2073 10867
692 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   12126 1986 10140
737 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2   8586 -565 9151
327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   14058 -989 15047
872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 17518 1384 16134
872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16409 856 15553
872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π     16063
869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18123 10 18113
869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 17948 22 17926
869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18081 39 18042
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 19334 -43 19377
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 14424 -1346 15770
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 18102 -376 18478
779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 13111 -1334 14445
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 11537 -1589 13126
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 15812 -939 16751
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 12773 -1321 14094
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16695 394 16301
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 15691 293 15398
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16590 352 16238
282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   17586 -324 17910
277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   18051 -284 18335
279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   17889 -316 18205
281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   17587 -387 17974
280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   17050 -430 17480
336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   12739 -295 13034
325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   17085 -423 17508
284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   17222 -414 17636
356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2   10154 -1034 11188
310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   7721 564 7157
283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   11833 -847 12680
285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   11560 -884 12444
287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   9433 -1587 11020
1224 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3        
557 Γεωπονίας (Αμαλιάδα) Παν. Πάτρας 2&3   9523 -845 10368
757 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   9633 -815 10448
1758 Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   10075 -1223 11298
759 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   11254 -1245 12499
273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   16162 -425 16587
1760 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πάτρας 2&3   9992 -1116 11108
762 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   9419 -900 10319
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   12284 -1286 13570
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   14668 -838 15506
674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 9296 -3672 12968
550 Δασολογίας και  Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   9420 -561 9981
212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3   9925 -568 10493
551 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3   9207 -658 9865
275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   12382 -1052 13434
553 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   9358 -902 10260
703 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   5767 -150 5917
154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   15340 1145 14195
507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   8669 -252 8921
497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   9046 -253 9299
477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   9555 -232 9787
776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   8863 -299 9162
136 Επιστ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   13618 1803 11815
1605 Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3        
1225 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3        
1681 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3        
684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   15313 430 14883
546 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3   10975 -723 11698
717 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   13697 -234 13931
1515 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   12072 -723 12795
200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2   9108 -1686 10794
328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   16631 -452 17083
739 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   11779 -812 12591
372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3   11770 -1076 12846
288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   9794 -1098 10892
216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   14024 152 13872
401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 17924 131 17793
403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 17588 422 17166
404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 15352 256 15096
402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 15825 320 15505
405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 16372 490 15882
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   15682 -551 16233
1606 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3        
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   12275 1986 10289
685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   13662 261 13401
134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   14674 1558 13116
141 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   14748 1392 13356
162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   11932 1872 10060
675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 9889 -1484 11373
750 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 6112 963 5149
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 15014 -24 15038
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 15990 -11 16001
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π 10677 -1488 12165
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 16568 -149 16717
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 17250 -161 17411
1335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   14874 132 14742
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   14874 132 14742
246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   15748 70 15678
324 Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   14352 -968 15320
555 Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3&4   9144 -732 9876
387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   11629    
220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   16329 87 16242
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   15504 -47 15551
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   18240 -176 18416
1602 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   15715 -15 15730
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   17824 133 17691
371 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   11601 -1265 12866
1613 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2        
331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   15715 -15 15730
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   16742 -47 16789
709 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   7123 -841 7964
168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   14105 -343 14448
821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι  (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 16384 303 16081
821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 17393 266 17127
826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π 7256 -680 7936
826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 18283 -558 18841
826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 18529 -419 18948
173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   13841 -231 14072
163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   13847 -813 14660
243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   15152 -348 15500
245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   14620 -610 15230
249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   12050 -1160 13210
1625 Μαθηματικών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2        
1232 Μαθηματικών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2        
247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   12260 -1053 13313
252 Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2   10088 -1932 12020
248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2   10201 -2211 12412
251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2   11413 -1642 13055
391 Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   9768 259 9509
388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   14930 734 14196
389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   10091    
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   11629 -520 12149
340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   13501 -146 13647
215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   14715 57 14658
241 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   14982 -159 15141
222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4   9766 -419 10185
1629 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2        
242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   9034 -2254 11288
1647 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4        
224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4   12697 -610 13307
230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4   13442 -401 13843
271 Μηχανικών Περιβάλλοντος  (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3   10526 -577 11103
1603 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2        
1648 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2        
476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   9561 -2323 11884
214 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   10440 -1860 12300
344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2   9467 -1130 10597
1646 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4        
98 Μηχανικών Πληροφορικής και  Τηλεπικοινωνιών  (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   11801 -546 12347
390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   13204 74 13130
727 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   9292 -1069 10361
1630 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4        
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4   9384 -579 9963
510 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   6377 -309 6686
363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   10913 -1384 12297
228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   9914 -1840 11754
213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   16952 -116 17068
209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   18033 -131 18164
392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   13324 622 12702
332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   16520 65 16455
767 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   7631 -952 8583
211 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   17463 4 17459
210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   15466 120 15346
1614 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2   8703 -1024 9727
475 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   7555 -742 8297
864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π     4425
864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 14048 393 13655
864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 14956 154 14802
862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα  (Ειδ. Κατ.Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π      
862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 14541 -21 14562
862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 13619 -141 13760
863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 15450 105 15345
863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 14700 86 14614
863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3   17522 -333 17855
409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 17028 1902 15126
644 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   5751 573 5178
408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 13454 1573 11881
696 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4        
406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 15095 2520 12575
407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 12000 1476 10524
393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   13234 908 12326
229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   17784 -68 17852
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π 7866 -3758 11624
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 17142 167 16975
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 17652 390 17262
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π 2796    
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 16989 -396 17385
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 17728 5 17723
1241 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4        
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   16059 1144 14915
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   13318 1705 11613
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   14647 1558 13089
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   15473 1325 14148
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   14267 1799 12468
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   13782 1722 12060
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   12777 1785 10992
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   13244 1800 11444
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   16175 1618 14557
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   12840 2007 10833
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   12289 1938 10351
166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   13314 1900 11414
158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   12495 1836 10659
698 Περιβάλλοντος  (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3   6082 42 6040
1229 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3        
276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   10713 -292 11005
710 Πληροφορικής  και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4   7332 -889 8221
333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   15975 343 15632
338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4   16371 578 15793
724 Πληροφορικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   8409 -1113 9522
735 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   7349 -1164 8513
366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4   11583 -343 11926
339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   15508 343 15165
412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   14782 52 14730
330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4   16552 43 16509
99 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4   12437 162 12275
369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3   14815 -1230 16045
201 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   16860 64 16796
394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   10688 848 9840
208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   14086 -229 14315
203 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   15345 -113 15458
207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   12913 -584 13497
1615 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2   8064 -875 8939
205 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   14264 -272 14536
455 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   6644 -340 6984
419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 2 Π 8738 2096 6642
420 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης ΑΕΑ Θεσ/νίκης 2 Π 8300 1622 6678
880 Σ.Μ.Υ.Α./Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 16881 212 16669
880 Σ.Μ.Υ.Α./Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π      
880 Σ.Μ.Υ.Α./Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 16285 354 15931
879 Σ.Μ.Υ.Α./Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 15897 173 15724
879 Σ.Μ.Υ.Α./Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 16720 297 16423
879 Σ.Μ.Υ.Α./Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π      
878 Σ.Μ.Υ.Α./Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2 Π 12260    
878 Σ.Μ.Υ.Α./Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2 Π 15317 334 14983
878 Σ.Μ.Υ.Α./Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 16056 135 15921
329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   13354 -157 13511
218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   8525 -2167 10692
1621 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4        
318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   11967 -576 12543
676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 7575 1366 6209
1228 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2        
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 18395 355 18040
871 Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 13613 141 13472
871 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ  Α (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π      
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π     13788
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 15679 -431 16110
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π      
902 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&4 Π      
901 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&4 Π      
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8466 -423 8889
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 6122 143 5979
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8339 -204 8543
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 Π 9932 -617 10549
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ  Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 7332 -595 7927
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ  Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 9355 -882 10237
876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 17264 426 16838
876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π     5788
876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 12408 -1506 13914
876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 5212 -5268 10480
1240 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4        
367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   11223 -1074 12297
253 Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   16092 -132 16224
261 Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2   13163 -811 13974
255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   15400 -250 15650
259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   13269 -730 13999
1665 Φυσικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2        
1231 Φυσικής (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2        
257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   13913 -587 14500
677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   12922 -226 13148
263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   17761 -222 17983
270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   16825 -450 17275
265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   17349 -365 17714
269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   16867 -453 17320
1666 Χημείας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3        
267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   17096 -369 17465
235 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   17595 -222 17817
237 Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   17027 -177 17204
1628 Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2        
239 Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   16498 -176 16674
1230 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4        
262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   14029 64 13965
1609 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4        
1238 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4        
250 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   10550 -116 10666

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Log in

successful login!