Βάσεις

   3ο Πεδίο            
ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΜ 2018 18-17 2017
353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3   10805 -1041 11846
1239 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4        
752 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   10946 -744 11690
326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3   13719 -1508 15227
673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   14273 2412 11861
694 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   12940 2073 10867
692 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   12126 1986 10140
327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   14058 -989 15047
851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π 17726 -184 17910
851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 3 Π 11705    
851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 18172 -121 18293
678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   15346    
1640 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3        
282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   17586 -324 17910
277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   18051 -284 18335
279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   17889 -316 18205
281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   17587 -387 17974
280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   17050 -430 17480
325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   17085 -423 17508
284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   17222 -414 17636
1224 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3        
557 Γεωπονίας (Αμαλιάδα) Παν. Πάτρας 2&3   9523 -845 10368
757 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   9633 -815 10448
1758 Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   10075 -1223 11298
273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   16162 -425 16587
759 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   11254 -1245 12499
1760 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πάτρας 2&3   9992 -1116 11108
762 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   9419 -900 10319
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   12284 -1286 13570
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   14668 -838 15506
550 Δασολογίας και  Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   9420 -561 9981
212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3   9925 -568 10493
551 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3   9207 -658 9865
275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   12382 -1052 13434
553 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   9358 -902 10260
1226 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3        
679 Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   13334 -338 13672
747 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3   13865 -667 14532
154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   15340 1145 14195
136 Επιστ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   13618 1803 11815
1605 Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3        
294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3   17622 -315 17937
1225 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3        
1681 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3        
684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   15313 430 14883
546 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3   10975 -723 11698
717 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   13697 -234 13931
1515 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   12072 -723 12795
328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   16631 -452 17083
739 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   11779 -812 12591
372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3   11770 -1076 12846
401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 17924 131 17793
403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 17588 422 17166
404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 15352 256 15096
402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 15825 320 15505
405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 16372 490 15882
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   15682 -551 16233
1606 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3        
1610 Επιστημών Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3        
719 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   15433 -554 15987
628 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   12817 -930 13747
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   12275 1986 10289
685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   13662 261 13401
134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   14674 1558 13116
141 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   14748 1392 13356
162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   11932 1872 10060
680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   16473 -28 16501
1682 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3        
324 Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   14352 -968 15320
555 Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3&4   9144 -732 9876
168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   14105 -343 14448
302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3   18451 -262 18713
295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   19029 -114 19143
304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3   18519 -267 18786
297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   18808 -238 19046
301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   18597 -244 18841
300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3   18564 -239 18803
299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   18710 -192 18902
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 Π 13458 -5254 18712
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π 18647 18 18629
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 18915 -226 19141
173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   13841 -231 14072
163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   13847 -813 14660
307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   18094 -319 18413
308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   17829 -371 18200
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης  (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 Π 9796    
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης  (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π      
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 18526 -290 18816
620 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   14654 -749 15403
663 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3   14137 -790 14927
618 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   15006 -708 15714
681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   15490 -460 15950
657 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   14571 -534 15105
662 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   12956 -796 13752
388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   14930 734 14196
271 Μηχανικών Περιβάλλοντος  (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3   10526 -577 11103
290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3   17522 -333 17855
409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 17028 1902 15126
408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 13454 1573 11881
696 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4        
406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 15095 2520 12575
407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 12000 1476 10524
306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   17011 -509 17520
682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   15462 472 14990
744 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   11541 -730 12271
653 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   12264 -565 12829
647 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   13899 -760 14659
654 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   12573 -576 13149
651 Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3   12428 -706 13134
649 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   13294 -457 13751
190 Νοσηλευτικής (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3   14716 -1878 16594
303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   18382 -258 18640
305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   18344 -281 18625
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 Π 11593 -3112 14705
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π      
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 18694 -274 18968
1241 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4        
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   16059 1144 14915
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   13318 1705 11613
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   14647 1558 13089
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   15473 1325 14148
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   14267 1799 12468
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   13782 1722 12060
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   12777 1785 10992
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   13244 1800 11444
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   16175 1618 14557
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   12840 2007 10833
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   12289 1938 10351
166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   13314 1900 11414
158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   12495 1836 10659
698 Περιβάλλοντος  (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3   6082 42 6040
1229 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3        
276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   10713 -292 11005
369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3   14815 -1230 16045
367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   11223 -1074 12297
289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   18198 -301 18499
291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   18193 -287 18480
293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   18008 -344 18352
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης  (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 Π 11666 -3069 14735
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης  (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π      
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 18662 -166 18828
683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   17023 -213 17236
616 Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Παν. Πάτρας 3   15184 -911 16095
617 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   16535 -569 17104
659 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 3   15365 -1066 16431
1612 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3        
263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   17761 -222 17983
270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   16825 -450 17275
265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   17349 -365 17714
269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   16867 -453 17320
1666 Χημείας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3        
267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   17096 -369 17465
1238 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4        
250 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   10550 -116 10666

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Log in

successful login!