Βάσεις

  4ο Πεδίο            
ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΜ 2018 18-17 2017
919 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4        
673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   14273 2412 11861
694 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   12940 2073 10867
692 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   12126 1986 10140
614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 Ε 13461 -144 13605
613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 Ε 12988 -400 13388
872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 17518 1384 16134
872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16409 856 15553
872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π     16063
869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18123 10 18113
869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 17948 22 17926
869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 18081 39 18042
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16695 394 16301
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 15691 293 15398
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 16590 352 16238
176 Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   15216 -185 15401
336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   12739 -295 13034
310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   7721 564 7157
674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 9296 -3672 12968
553 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   9358 -902 10260
703 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   5767 -150 5917
124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4   15117 615 14502
917 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4        
150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4   13159 143 13016
945 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4        
161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 Ε 12738 -140 12878
355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 Ε 18578 323 18255
179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 Ε 18141 263 17878
670 Διοίκηση Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 Ε 11307 -244 11551
965 Διοίκηση Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 Ε      
740 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4   7702 57 7645
669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4   11645 401 11244
591 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4   8478 -43 8521
352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   11165 -221 11386
320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   10005 -98 10103
346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγρ. Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 4   8344 -138 8482
916 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4        
931 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4        
935 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 Ε 7093 -739 7832
549 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   6412 -61 6473
954 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4        
925 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ.  Νικόλαος) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4        
240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   17300 417 16883
956 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4        
942 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4        
967 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4        
932 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4        
154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   15340 1145 14195
730 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4   10593 -615 11208
216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   14024 152 13872
401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 17924 131 17793
403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 17588 422 17166
404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 15352 256 15096
402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 15825 320 15505
405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 16372 490 15882
136 Επιστημών Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   13618 1803 11815
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   12275 1986 10289
134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   14674 1558 13116
141 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   14748 1392 13356
162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   11932 1872 10060
675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 9889 -1484 11373
750 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 6112 963 5149
922 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   14874 132 14742
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   14874 132 14742
555 Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3&4   9144 -732 9876
709 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   7123 -841 7964
168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   14105 -343 14448
173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   13841 -231 14072
163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   13847 -813 14660
561 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   10525 -28 10553
347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4   15854 -101 15955
672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4   11860 494 11366
772 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   8209 -317 8526
337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   14730 -26 14756
569 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   6811 -584 7395
731 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4   8203 -107 8310
773 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   5969 -744 6713
565 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4   8611 -460 9071
775 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 4   6134 -695 6829
314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   13772 571 13201
389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   10091    
222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4   9766 -419 10185
952 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4        
224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4   12697 -610 13307
230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4   13442 -401 13843
951 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4        
390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   13204 74 13130
727 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   9292 -1069 10361
949 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4        
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4   9384 -579 9963
409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 17028 1902 15126
644 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   5751 573 5178
408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 13454 1573 11881
696 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4        
406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 15095 2520 12575
407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 12000 1476 10524
157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 Ε 15493 360 15133
180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   11080 -54 11134
144 Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 4   10958 -219 11177
312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4   15066 123 14943
315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   13382 215 13167
612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 Ε 10242 -306 10548
152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4   11897 -253 12150
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 4 Π     3913
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 4 Π 17773 744 17029
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 Π 18215 647 17568
309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   12796 58 12738
350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4   11840 164 11676
311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4   12686 -126 12812
317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   13887 -44 13931
345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4   11356 -225 11581
944 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4        
97 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4   11052 -193 11245
319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   11679 -281 11960
321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4   10891 -152 11043
655 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4        
361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   10648 -101 10749
400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4   9173 -258 9431
313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4   15460 446 15014
734 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   5460 -370 5830
322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   13040 56 12984
316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   13755 463 13292
595 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   7262 -369 7631
921 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4        
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   16059 1144 14915
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   13318 1705 11613
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   14647 1558 13089
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   15473 1325 14148
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   14267 1799 12468
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   13782 1722 12060
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   12777 1785 10992
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   13244 1800 11444
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   16175 1618 14557
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   12840 2007 10833
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   12289 1938 10351
166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   13314 1900 11414
158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   12495 1836 10659
914 Πειριφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 4   5358 -225 5583
941 Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4        
710 Πληροφορικής  και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4   7332 -889 8221
333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   15975 343 15632
338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4   16371 578 15793
724 Πληροφορικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   8409 -1113 9522
735 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   7349 -1164 8513
366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4   11583 -343 11926
339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   15508 343 15165
98 Πληροφορικής και  Τηλεπικοινωνιών  (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   11801 -546 12347
412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   14782 52 14730
330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4   16552 43 16509
99 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4   12437 162 12275
354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4   10511 -886 11397
905 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4        
329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   13354 -157 13511
218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   8525 -2167 10692
943 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4        
318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   11967 -576 12543
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 18395 355 18040
871 Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 13613 141 13472
871 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ  Α (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π      
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π     13788
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 15679 -431 16110
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π      
902 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&4 Π      
901 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&4 Π      
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8466 -423 8889
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 6122 143 5979
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 8339 -204 8543
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 Π 9932 -617 10549
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ  Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 7332 -595 7927
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ  Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 9355 -882 10237
876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 17264 426 16838
876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π     5788
876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 12408 -1506 13914
876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&4 Π 5212 -5268 10480
920 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4        
367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   11223 -1074 12297
966 Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 4 Ε      
375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 Ε 13488 449 13039
677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   12922 -226 13148
155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ((Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   14082 -187 14269
741 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4   10397 -637 11034
911 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4        
262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   14029 64 13965
933 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4        
918 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4        

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Log in

successful login!