Τα διδασκόμενα μαθήματα

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Α' Γυμνασίου

  Γλώσσα
  Αρχαία
  Μαθηματικά
  Φυσική

 • Β' Γυμνασίου

  Γλώσσα
  Αρχαία
  Μαθηματικά
  Φυσική
  Χημεία

 • Γ' Γυμνασίου

  Γλώσσα
  Αρχαία
  Μαθηματικά
  Φυσική
  Χημεία

 • Α' Λυκείου

  Άλγεβρα: 2 ώρες/εβδ.
  Γεωμετρία: 1,5 ώρα/εβδ.
  Φυσική: 2 ώρες/εβδ.
  Χημεία: 1,5 ώρα/εβδ.
  Έκθεση: 1,5 ώρα/εβδ.
  Αρχαία: 2 ώρες/εβδ.


 • Β' Λυκείου / θετικών

  Μαθηματικά Προσ/σμού: 1,5 ώρα/εβδ.
  Άλγεβρα: 2,5 ώρες/εβδ.
  Φυσική Προσ/σμού: 3 ώρες/εβδ.
  Χημεία: 2 ώρες/εβδ.
  Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες/εβδ.

 • Β' Λυκείου / Ανθρωπιστικών Σπουδών

  Γνωστό: 1 ώρα/εβδ.
  Άγνωστο: 3 ώρες/εβδ.
  Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες/εβδ.
  Κοινωνιολογία: 1 ώρα/εβδ.
  Ιστορία: 1 ώρα/εβδ.

 • Β' Λυκείου / Υγείας

  Φυσική Προσ/σμού: 3 ώρες/εβδ.
  Χημεία Προσ/σμού: 2 ώρες/εβδ.
  Βιολογία: 1 ώρα/εβδ.
  Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες/εβδ.

 • Β' Λυκείου / Οικονομίας & Πληροφορικής

  Μαθηματικά: 4 ώρες/εβδ.
  Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες/εβδ.
  ΑΕΠΠ: 1 ώρα/εβδ.
  Οικονομία: 1 ώρα/εβδ.

 • Γ' Λυκείου / Ανθρωπιστικών

  Άγνωστο: 3 ώρες/εβδ.
  Γνωστό:2 ώρες/εβδ.
  Λατινικά: 3 ώρες/εβδ.
  Ιστορία: 2 ώρες/εβδ.
  Έκθεση: 2 ώρες/εβδ.

  Επιλογής για 3ο πεδίο

  Βιολογία γενικής: 1,5 ώρα/εβδ.

 • Γ' Λυκείου / Θετικών

  ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝ.
  ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝ.
  ΕΚΘΕΣΗ

  Για 2ο πεδίο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ.
  Για 3ο πεδίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝ.

 • Γ' Λυκείου / Οικονομίας & Πληροφορικής

  Μαθηματικά Προσ/σμού: 5 ώρες/εβδ.
  Έκθεση: 2 ώρες/εβδ.
  ΑΟΘ: 2 ώρες/εβδ.
  ΑΕΠΠ: 2,5 ώρες/εβδ.

 • 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Log in

successful login!