Τελευταία νέα

Η χρήση του ψηφιακού περιεχομένου

Η χρήση του ψηφιακού περιεχομένου και των καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων αναδιαμορφώνει τόσο την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, όσο και τον τρόπο διδασκαλίας. Αν και η απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων από τον εκπαιδευτικό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν παύει να είναι μια επίπονη διαδικασία.

Περισσότερα

Ημερίδα για την διαχείριση του άγχους των πανελληνίων εξετάσεων

Η χρήση του ψηφιακού περιεχομένου και των καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων αναδιαμορφώνει τόσο την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, όσο και τον τρόπο διδασκαλίας. Αν και η απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων από τον εκπαιδευτικό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν παύει να είναι μια επίπονη διαδικασία.

Περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Log in

successful login!