Διδασκόμενα Μαθήματα

Στο φροντιστήριο «Ιδιαίτερον είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών από το Γυμνάσιο. Θεμελιώνοντας μεθοδικά τις βάσεις στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος σπουδών. Η προσφερόμενη εκπαιδευτική υποστήριξη επεκτείνεται και σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Με αρχική επιδίωξη την ομαλή ένταξη των μαθητών σε ένα περισσότερο απαιτητικό μαθησιακό περιβάλλον και ως απώτερο στόχο την ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών έτσι ώστε με αυτοπεποίθηση να συμμετάσχουν στη διαδικασία των Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Γυμνάσιο

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλώσσα
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλώσσα
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλώσσα
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία

Λύκειο

 • Άλγεβρα: 2 ώρες/εβδ.
 • Γεωμετρία: 1,5 ώρα/εβδ.
 • Φυσική: 2 ώρες/εβδ.
 • Χημεία: 1,5 ώρα/εβδ.
 • Έκθεση-Νέα ΕλληνικήΓλώσσα: 1,5 ώρα/εβδ.
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 2 ώρες/εβδ.
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 ώρα/εβδ.
 • Άλγεβρα: 2 ώρες/εβδ.
 • Φυσική Προσανατολισμού: 2,5 ώρες/εβδ.
 • Χημεία: 2 ώρες/εβδ.
 • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες/εβδ.
  • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (Γνωστό): 2 ώρα/εβδ.
  • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα  (Άγνωστο): 3 ώρες/εβδ.
  • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες/εβδ.
  • Κοινωνιολογία: 1 ώρα/εβδ.
  • Ιστορία: 1 ώρα/εβδ.
  • Φυσική Προσανατολισμού: 2,5 ώρες/εβδ.
  • Χημεία Προσανατολισμού: 2 ώρες/εβδ.
  • Βιολογία: 1 ώρα/εβδ.
  • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες/εβδ.
  • Μαθηματικά: 4 ώρες/εβδ.
  • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες/εβδ.
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: 1 ώρα/εβδ.
  • Α.Ε.Π.Π.: 1 ώρα/εβδ.
  • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (Άγνωστο): 3 ώρες/εβδ.
  • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (Γνωστό):2 ώρες/εβδ.
  • Κοινωνιολογία: 3 ώρες/εβδ.
  • Ιστορία: 3 ώρες/εβδ.
  • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες/εβδ.
  • Φυσική Προσανατολισμού: 3,5ώρες/εβδ.
  • Χημεία Προσανατολισμού:3,5ώρες/εβδ.
  • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3ώρες/εβδ.
  • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 5ώρες/εβδ.
  • Βιολογία Προσανατολισμού: 3ώρες/εβδ.
  • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 5 ώρες/εβδ.
  • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες/εβδ.
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: 3 ώρες/εβδ.
  • Α.Ε.Π.Π.: 3 ώρες/εβδ.