Πρόγραμμα σπουδών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Στο φροντιστήριο “Ιδιαίτερον” είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών από το Γυμνάσιο. Καλύπτουμε μεθοδικά τα μαθησιακά κενά ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να θεμελιώσουν οι μαθητές μας τις βάσεις στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος σπουδών. 

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: Οι νέες εκπαιδευτικές και εξεταστικές ανάγκες καθιστούν τη συνεχή προσπάθεια του μαθητή σε όλες τις τάξεις του λυκείου προυπόθεση για την επίτευξη του στόχου του.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: Οι μαθητές της Α, Β και Γ λυκείου συμμετέχουν στις ενδοσχολικές εξετάσεις με θέματα που επιλέγονται τυχαία από προκαθορισμένη τράπεζα θεμάτων. Το πρόγραμμα σπουδών του “Ιδιαίτερον” είναι απόλυτα εναρμονισμένο στις ανάγκες του νέου συστήματος. 

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: Το νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια με την υιοθέτηση της ελάχιστης βάσεις εισαγωγής και των μεταβαλλόμενων συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων δημιουργεί πρωτόγνωρες συνθήκες εξετάσεων στους μαθητές. Στο “Ιδιαίτερον” κατά τη διάρκεια ενός διετούς προγράμματος εκπαίδευσης που ξεκινάει από την Β Λυκείου, προετοιμάζουμε τους μαθητές για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του νέου συστήματος. 

Γυμνάσιο

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμ.: 1,5 ώρα
 • Αρχαία Ελλ. Γλώσσα και Γραμ.: 1,5 ώρα 
 • Μαθηματικά: 2 ώρες
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμ.: 1,5 ώρα
 • Αρχαία Ελλ. Γλώσσα και Γραμ.: 1,5 ώρα 
 • Μαθηματικά: 2 ώρες
 • Φυσική: 1 ώρα
 • Χημεία: 1 ώρα
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμ.: 1,5 ώρα
 • Αρχαία Ελλ. Γλώσσα και Γραμ.: 1,5 ώρα 
 • Μαθηματικά: 2 ώρες
 • Φυσική: 1 ώρα
 • Χημεία: 1 ώρα

Λύκειο: Εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα

 • Άλγεβρα: 2,5 ώρες
 • Γεωμετρία: 1,5 ώρα
 • Φυσική: 2 ώρες
 • Χημεία: 1,5 ώρα
 • Έκθεση-Λογοτεχνία: 2,5 ώρες
 • Αρχαία Ελλ. Γλώσσα και Γραμμ.: 2 ώρες

 

 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 ώρες
 • Άλγεβρα: 2 ώρες
 • Φυσική Προσανατολισμού: 2 ώρες
 • Χημεία: 2 ώρες
 • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες
 • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (Γν.-Άγν.): 4 ώρες
 • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες
 • Λατινικά: 2 ώρες
 • Ιστορία: 2 ώρες
 • Φυσική Προσανατολισμού: 2 ώρες
 • Χημεία Προσανατολισμού: 2 ώρες
 • Βιολογία (προετ. Γ Λυκείου): 1.5 ώρα
 • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες
 • Άλγεβρα: 2 ώρες
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 ώρες
 • Άλγεβρα: 2 ώρες
 • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες
 • Αρχές Οικ. Θεωρίας (προετ. Γ Λυκείου): 1.5 ώρα
 • Α.Ε.Π.Π. (προετ. Γ Λυκείου): 1.5 ώρα
 • Άλγεβρα: 2 ώρες
 • Έκθεση-Λογοτεχνία: 2,5 ώρες
 • Ειδικότητας 1+2 : 1+1,5 ώρα 
 • Αρχαία Ελλ. Κείμενα (Άγνωστο): 3 ώρες
 • Αρχαία Ελλ. Κείμενα (Γνωστό): 2 ώρες
 • Λατινικά: 3 ώρες
 • Ιστορία: 3 ώρες
 • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες
 • Φυσική Προσανατολισμού: 4 ώρες
 • Χημεία Προσανατολισμού: 3,5 ώρες
 • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 5 ώρες
 • Φυσική Προσανατολισμού: 4 ώρες
 • Χημεία Προσανατολισμού: 3,5 ώρες
 • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες
 • Βιολογία Προσανατολισμού: 3 ώρες
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 5 ώρες
 • Έκθεση-Λογοτεχνία: 3 ώρες
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: 3 ώρες
 • Α.Ε.Π.Π.: 3 ώρες
 • Μαθηματικά: 3,5 ώρες
 • Έκθεση-Λογοτεχνία: 2,5 ώρες 
 • Ειδικότητας 1+2 : 1+1,5 ώρα 

Το πρόγραμμα σπουδών  μπορεί να γίνει ευέλικτο και συνδυαστικό με στόχο να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε μαθητή.

EnglishΕλληνικά