Ημερίδες

Το  Φροντιστήριο «Iδιαίτερον» επιδιώκει τη διαρκή ενημέρωση σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ευεξία των μαθητών σε θέματα διατροφής & άθλησης κλπ. Έτσι λοιπόν σε ετήσια βάση, διοργανώνει ημερίδες όπου προσκεκλημένοι είναι άτομα ειδικευμένα στον τομέα τους με σκοπό την ενημέρωση τόσο των μαθητών όσο και των γονέων σε διαρκή αλλά και επίκαιρα ζητήματα.

Back view of large group of business people having a training class in a board room.

Παρουσίαση της τελευταίας ημερίδας όπου έλαβε χώρα στο φροντιστήριο μας σχετικά με τη διαχείριση άγχους των πανελληνίων εξετάσεων.

Η χρήση του ψηφιακού περιεχομένου και των καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων αναδιαμορφώνει τόσο την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, όσο και τον τρόπο διδασκαλίας. Αν και η απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων από τον εκπαιδευτικό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν παύει να είναι μια επίπονη διαδικασία.Η ημερίδα «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Πηγές και Σχολική Καινοτομία» διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία Open Discovery Space, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν την εισαγωγή της χρήσης του ψηφιακού υλικού στη καθημερινή λειτουργία των σχολείων και από το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία, που στοχεύει στην υποστήριξη εκπαιδευτικών και σχολείων, ώστε να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και να επιχειρήσουν καινοτόμες δραστηριότητες που σταδιακά θα βελτιώσουν όλες τις επιμέρους πτυχές της σχολικής ζωής και της μάθησης.Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για μεθόδους και πρακτικές καινοτόμου αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών πηγών στη διδασκαλία μέσα στο πλαίσιο τόσο των εθνικών σχεδιασμών όσο και των ευρωπαϊκών τάσεων, με απώτερο στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη της σχολικής μονάδας στο σύνολό της.Η χρήση του ψηφιακού περιεχομένου και των καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων αναδιαμορφώνει τόσο την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, όσο και τον τρόπο διδασκαλίας. Αν και η απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων από τον εκπαιδευτικό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν παύει να είναι μια επίπονη διαδικασία.

EnglishΕλληνικά