Προσανατολισμός

Οδηγός Σταδιοδρομίας...ένα απαραίτητο εργαλείο
δωρεάν σε κάθε μαθητή του "Ιδιαίτερον"

Οδηγός Σταδιοδρομίας – όλα όσα χρειάζεσαι για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, θα τα βρεις εδώ!

  • Αναλυτική Περιγραφή για όλα τα τμήματα του μηχανογραφικού (περιγραφή τμημάτων & επαγγελματικά δικαιώματα)
  • Συνδεόμενα Επαγγέλματα με την κάθε σχολή (επαγγελματικές μονογραφίες & σύνδεση με ΑΕΙ)
  • Υπολογισμός Μορίων & Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ειδική εφαρμογή για τη δημιουργία σεναρίων με βάση τα μόρια)
  • Συμπλήρωση Μηχανογραφικού (παραμετροποιημένη εφαρμογή για την προετοιμασία του μηχανογραφικού των πανελλαδικών)
  • Εγκύκλιοι & Αποφάσεις για το Λύκειο και το Σύστημα Εισαγωγής (όλο το πληροφοριακό υλικό που σχετίζεται με τη φοίτηση στο Λύκειο και την εισαγωγή στα ΑΕΙ όπως π.χ. μετεγγραφές, αθλητές, ειδικές παθήσεις κ.λπ.)
  • Μοναδικές Μελέτες & Πολυμεσικό Υλικό (Προοπτικές Επαγγελμάτων, Διεπιστημονικότητα και δεκάδες συνεντεύξεις για τα τμήματα και τα επαγγέλματα)
  • Καθημερινή & Άμεση Ενημέρωση (Αυτοματοποιημένη και συνεχής ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά τις Πανελλαδικές, την Εκπαίδευση & την Αγορά Εργασίας)
EnglishΕλληνικά